ปรับปรุงโครงเคร่าเหล็ก โรงงานจินซาน อาคาร 2

ปรับปรุงโครงเคร่าเหล็ก โรงงานจินซาน อาคาร 2 1

ปรับปรุงโครงเคร่าเหล็ก โรงงานจินซาน อาคาร 2

  • ปรับปรุงโครงเคร่าเหล็กอาคารเดิมและเสริมใหม่บางส่วน
  • ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท