พื้นห้องเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

พื้นห้องเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 1

โครงการ ทำพื้นห้องเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2มิล
  • งานปรับพื้นด้วยมอร์ต้า