เคลือบพื้น Epoxy ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์

เคลือบพื้น Epoxy ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ 1

เคลือบพื้น Epoxy ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย