SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า

ทำพื้นอีพ็อกซี่ epoxy บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, Showroom, พื้นสนามกีฬา, กันซึม, ดาดฟ้ากันซึม, ตีเส้นจราจร. งานผนัง PU, ผนัง ไอโซวอลล์ ISO Wall

โทรด่วนสายตรง 086-976-6088

ด้านงานพื้น Epoxy, Poly Urethane Concrete, กันซึม Water Proof Membrane และ พื้นอีพ็อกซี่  อุตสหกรรมทั่วไป โดยช่างที่มีความชำนาญและประสบการณ์นานกว่า 10 ปี

อัพเดทผลงาน SOV Epoxy

 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 5
  กรกฎาคม 9, 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล
  งานเคลือบพื้น PU โรงงาน อาหารและยา, ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล คลินิกเหม๋งจ๋าย รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730 FAX.02-175-3729 Add...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 6
  กรกฎาคม 9, 2021
  พื้นสนามกีฬา PU-Coating
  PU Sport สนามกีฬา
  0
  พื้นสนามกีฬา PU-Coating สนามกีฬาเทศบาลวารินวิชาชาติ รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730 FAX.02-175-3729 Add Line :  https://lin.ee/tNuM7DL https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 7
  มิถุนายน 29, 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling บ้านสวน ความหนา 2 มิล
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling บ้านสวน ความหนา 2 มิล รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730 FAX.02-175-3729 Add...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 8
  มิถุนายน 26, 2021
  พื้น Epoxy โรงงาน ผลิตเครื่องสำอางค์ หนา 2 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  พื้น Epoxy โรงงาน ผลิตเครื่องสำอางค์ หนา 2 มิล โรงที่ 1 และ โรงที่ 2   รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 9
  มิถุนายน 26, 2021
  เคลือบพื้น Epoxy หนา 2 มิลโชว์รูมรถยนต์ MG
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล งานเคลือบพื้น Epoxy Coating โชว์รูม MG อุทัยธานี   รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 10
  มิถุนายน 17, 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล โชว์รูม MG อุทัยธานี เคลือบพื้น Epoxy Coating 🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 11
  มิถุนายน 15, 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล โชว์รูมรถ
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล โชว์รูม ซูซุกิ จ.นครสวรรค์ 🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน...
 • พื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  มิถุนายน 15, 2021
  พื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  Showroom โชว์รูม
  0
  งานเคลือบ พื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล โชว์รูม MG บางบัวทอง   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา...
 • พื้น PU-MF หนา 4 มิล
  มิถุนายน 15, 2021
  พื้น PU-MF หนา 4 มิล
  ผลงานอื่นๆ
  0
  พื้น PU-MF หนา 4 มิล สถาบันพัฒนาฝีมือ จ.ลำปาง   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • เคลือบพื้น epoxy นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์1
  มิถุนายน 1, 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
  Factory โรงงาน
  0
  งาน เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา...
 • เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
  มิถุนายน 1, 2021
  พื้น Epoxy Self-leveling
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล วิทยาลัยพณิชยการบางนา 🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • เคลือบพื้น PU MF PTT FIT วิภาวดี1
  มิถุนายน 1, 2021
  เคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  ผลงานอื่นๆ
  0
  PTT FIT วิภาวดี งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 12
  มิถุนายน 15, 2021
  เคลือบ พื้น PU-MF
  ผลงานอื่นๆ
  0
  งานเคลือบพื้น PU-MF PTT FIT ปทุมธานี ความหนา 3 มิล     🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 13
  พฤษภาคม 4, 2021
  เคลือบ พื้น PU-MF
  ผลงานอื่นๆ
  0
  งานเคลือบพื้น PU-MF PTT FIT โรจนะ ความหนา 3 มิล PU-MF เป็นการเคลือบสีด้วยการปาด โดยช่างผู้ชำนาญ สี PU มีความหนา 3-6 mm. เหมาะสำหรับการใช้งานปานกลางถึงหนัก ✅คุณสมบัติพิเศษ 💪 มีความทนทานต่อการใช้งานสูง 💪 มีความทนทานต่อความชื้นและน้ำ 💪สามารถป้องกันและกำจัดการเกิดเชื้อรา 💪 มีความทนทานต่อสารเคมีสูง 🚛รับติดตั้ง งานพื้น...
 • เคลือบพื้น Epoxy Coating
  เมษายน 29, 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Coating
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Coating บ.เอ็นที ไอซ์โปร งานเคลือบพื้น Epoxy Coating   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook...

Latest project

ชมผลงานการทำงานของเรา

Epoxy, Epoxy Coating, Epoxy Self Leveling, RAL Colour Chart, PU Concrete, PU Concrete, PU Concrete Colour, Waterproof, PU Waterproof, Acrylic Waterproof,
Waterproof Colour.

 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 14
  Epoxy Coating
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 15
  Poly Urethane Concrete
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 16
  Water Proof Membrane กันซึม
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
epoxy

Epoxy Coating

เป็นสี 2 ส่วนผสม ประสิทธิภาพสูง สาหรับเคลือบผิวพื้นหรือผนังคอนกรีต ให้ความเงางาม ทาความสะอาดง่าย ปราศจากฝุ่น ทนทานต่อการกัดกร่อน ขูดขีด ไอกรด-ด่าง น้าและสารเคมี ง่ายต่อการทา ความหนา เริ่มตั้งแต่ 150 microns เหมาะกับอุตสาหกรรมเบาถึงปานกลาง.

epoxy

ประโยชน์ของการเคลือบพื้น

ป้องกันการกระแทก ทำให้คอนกรีตเสียหาย, ป้องกันการขัดถู ทำให้คอนกรีตเสียหาย, ปกป้องพื้นคอนกรีตจากสารเคมี, ปกป้องสิ่งสกปรกแทรกซึมลงไปในคอนกรีตเกิดความเสียหาย, ป้องกันความชื้นซึมผ่านทำให้เหล็กเส้นที่เสริมไว้เกิดสนิม, ป้องกันฝุ่น, ทำความสะอาดง่าย, ช่วยให้ใช้ไฟน้อยลง

myhome_1

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ให้ความสวยงาม
ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงขัดถู
ทนทานต่อการกัดกร่อน ไอกรด-ด่าง น้ำและสารเคมี
ทำงานง่าย
ไร้รอยต่อ ไม่เก็บสะสมสิ่งสกปรก

 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 17
  โครงการ โรงงานซัมมิท ชลบุรี
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 18
  โครงการ โชว์รูม Ford ท๊อป คาร์ กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 19
  งานพื้นสนามกีฬา PU Sport
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 20
  งาน PU MF โรงงานแช่แข็ง จ.ชุมพร
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 21
  งานตีเส้น ตัวเลข ตัวอักษร
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 22
  งานพื้น Epoxy self leveling โรงงานโออิชิ
  by webadmin