SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า

ทำพื้นอีพ็อกซี่ epoxy บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, Showroom, พื้นสนามกีฬา, กันซึม, ดาดฟ้ากันซึม, ตีเส้นจราจร. งานผนัง PU, ผนัง ไอโซวอลล์ ISO Wall

โทรด่วนสายตรง 086-976-6088

ด้านงานพื้น Epoxy, Poly Urethane Concrete, กันซึม Water Proof Membrane และ พื้นอีพ็อกซี่  อุตสหกรรมทั่วไป โดยช่างที่มีความชำนาญและประสบการณ์นานกว่า 10 ปี

อัพเดทผลงาน SOV Epoxy

 • เคลือบพื้นโรงงาน หนา 3 มิล
  พฤศจิกายน 20, 2021
  เคลือบพื้นโรงงาน หนา 3 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้นโรงงาน หนา 3 มิล โรงงาน ระยอง งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 3 มิล   รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา...
 • เคลือบพื้นโรงงาน หนา 2 มิล
  พฤศจิกายน 20, 2021
  เคลือบพื้นโรงงาน หนา 2 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้นโรงงาน หนา 2 มิล โรงงานปราจีนบุรี งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล   รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน...
 • พื้นโรงงานสีเขียว หนา 2 มิล
  พฤศจิกายน 20, 2021
  พื้นโรงงานสีเขียว หนา 2 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  พื้นโรงงานสีเขียว หนา 2 มิล โครงการ โรงงาน สมุทรปราการ ชั้น 1 / ชั้น 2 งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล   รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน...
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 5
  พฤศจิกายน 15, 2021
  พื้น Epoxy โชว์รูมรถ หนา 2 มิล
  Showroom โชว์รูม
  0
  พื้น Epoxy โชว์รูมรถ หนา 2 มิล โชว์รูม MG บางนา รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730...
 • พฤศจิกายน 15, 2021
  เคลือบพื้นโรงงาน
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบ พื้นโรงงาน Epoxy Coating สยามอีสเทิร์นซีบอร์ด   รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730 FAX.02-175-3729 Add Line : https://lin.ee/tNuM7DL Facebook...
 • ทำพื้นโกดัง
  พฤศจิกายน 15, 2021
  ทำพื้นโกดัง Epoxy Coating พื้นสีเขียว
  Factory โรงงาน
  0
  ทำพื้นโกดัง Epoxy Coating พื้นสีเขียว โกดัง MV บ้านบึง งานเคลือบพื้น Epoxy Coating   รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา...
 • เคลือบพื้นEpoxy หนา 2 มิล โชว์รูม อิซูซุ
  พฤศจิกายน 5, 2021
  เคลือบพื้นEpoxy หนา 2 มิล โชว์รูม อิซูซุ
  Showroom โชว์รูม
  0
   โชว์รูม อิซูซุ สาขาชัยพฤกษ์ งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา...
 • เคลือบพื้นโชว์รูมรถ Epoxy Self-leveling
  พฤศจิกายน 5, 2021
  เคลือบพื้นโชว์รูมรถ Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้นโชว์รูมรถ Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล งานเคลือบพื้น Epoxy Coating รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่...
 • พื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  พฤศจิกายน 5, 2021
  พื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้นโชว์รูมรถ MG จ. เชียงใหมม่ Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730...
 • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  พฤศจิกายน 5, 2021
  เคลือบพื้นโชว์รูมรถ Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้นโชว์รูมรถ MG จ. ลำปาง Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730...
 • เคลือบพื้นโรงจอดรถ
  ตุลาคม 19, 2021
  เคลือบพื้นโรงจอดรถ
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้นโรงจอดรถ PU-MF ความหนา 3 มิล รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730 FAX.02-175-3729 Add Line :...
 • เคลือบพื้นโกดัง-พื้น Epoxy Coating-โกดัง สมาร์ท ไอดี
  ตุลาคม 19, 2021
  เคลือบพื้นโกดัง
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Coating โกดัง สมาร์ท ไอดี รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730 FAX.02-175-3729 Add Line...
 • เคลือบพื้น PU-MF โรงงานสมุนไพร ความหนา 4 มิล
  ตุลาคม 19, 2021
  เคลือบพื้น PU-MF โรงงานสมุนไพร ความหนา 4 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้น PU-MF ความหนา 4 มิล โรงงานสมุนไพร สโตนเฮ้น เชียงใหม่ รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730...
 • เคลือบพื้นอีพ็อกซี่-โรงซ่อมรถไฟ
  ตุลาคม 19, 2021
  เคลือบพื้นอีพ็อกซี่-โรงซ่อมรถไฟ
  Factory โรงงาน
  0
  พื้น Epoxy Coating โรงซ่อมรถไฟ จ.ลำปาง รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730 FAX.02-175-3729 Add Line :...
 • พื้น epoxy โรงงาน หนา 2 มิล - โตชิบา เทค
  ตุลาคม 18, 2021
  พื้น epoxy โรงงาน หนา 2 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling หนา 2 มิล โตชิบา เทค รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088 บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 โทร.02-175-3730...

Latest project

ชมผลงานการทำงานของเรา

Epoxy, Epoxy Coating, Epoxy Self Leveling, RAL Colour Chart, PU Concrete, PU Concrete, PU Concrete Colour, Waterproof, PU Waterproof, Acrylic Waterproof,
Waterproof Colour.

 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 6
  Epoxy Coating
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 7
  Poly Urethane Concrete
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 8
  Water Proof Membrane กันซึม
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
epoxy

Epoxy Coating

เป็นสี 2 ส่วนผสม ประสิทธิภาพสูง สาหรับเคลือบผิวพื้นหรือผนังคอนกรีต ให้ความเงางาม ทาความสะอาดง่าย ปราศจากฝุ่น ทนทานต่อการกัดกร่อน ขูดขีด ไอกรด-ด่าง น้าและสารเคมี ง่ายต่อการทา ความหนา เริ่มตั้งแต่ 150 microns เหมาะกับอุตสาหกรรมเบาถึงปานกลาง.

epoxy

ประโยชน์ของการเคลือบพื้น

ป้องกันการกระแทก ทำให้คอนกรีตเสียหาย, ป้องกันการขัดถู ทำให้คอนกรีตเสียหาย, ปกป้องพื้นคอนกรีตจากสารเคมี, ปกป้องสิ่งสกปรกแทรกซึมลงไปในคอนกรีตเกิดความเสียหาย, ป้องกันความชื้นซึมผ่านทำให้เหล็กเส้นที่เสริมไว้เกิดสนิม, ป้องกันฝุ่น, ทำความสะอาดง่าย, ช่วยให้ใช้ไฟน้อยลง

myhome_1

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ให้ความสวยงาม
ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงขัดถู
ทนทานต่อการกัดกร่อน ไอกรด-ด่าง น้ำและสารเคมี
ทำงานง่าย
ไร้รอยต่อ ไม่เก็บสะสมสิ่งสกปรก

 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 9
  โครงการ โรงงานซัมมิท ชลบุรี
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 10
  โครงการ โชว์รูม Ford ท๊อป คาร์ กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 11
  งานพื้นสนามกีฬา PU Sport
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 12
  งาน PU MF โรงงานแช่แข็ง จ.ชุมพร
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 13
  งานตีเส้น ตัวเลข ตัวอักษร
  by webadmin
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 14
  งานพื้น Epoxy self leveling โรงงานโออิชิ
  by webadmin