Epoxy Coating 1

Epoxy Coating

คอนกรีตบล็อก คือ ก้อนคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ และวัสดุผสมที่เหมาะสม ชนิดต่างๆ สำหรับก่อกำแพงหรือพนังโดยมีรูหรือโพรงขนาดใหญ่ทะลุตลอดก้อน และมีพื้นที่หน้าตัดสุทธิที่ระนาบขนานกับผิวธารน้อยกว่า 70% ของพื้นที่หน้าตัดรวมที่ระนาบเดียวกัน โดยทั่วไปสามารถแบ่งเป็น คอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก และ คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก คอนกรีตบล็อกผลิตโดยเครื่องจักรควบคุมคุณภาพ ให้ได้บล็อกคอนกรีตทุกก้อนที่มีขนาดและความแข็งแรงสม่ำเสมอเท่ากัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 58-2533 มีความหนาแน่นสูง แข็งแกร่งทนทาน ปราศจากรอยแตกร้าว

คุณลักษณะเฉพาะของ Epoxy Coating

  • โกดังเก็บสินค้าพื้นที่แห้ง
  • ทางเดินในโรงงานอุตสาหกรรมช่องจราจร
  • อาคารจอดรถโรงแรมห้างสรรพสินค้า
  • โครงสร้างเหล็กต่างๆ
  • ผนังห้องที่เก็บอาหาร เคมีภัณฑ์และห้องที่ต้องปราศจากเชื้อโรค
พื้น Epoxy Coating

Epoxy Coating

รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร
สนใจติดต่อ โทรสายด่วน 086-9766088
บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510
โทร. 086 976 6088

Facebook : SovEpoxy
www.sov-epoxy.com
www.epoxy.co.th