02

บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SOV Epoxy Corporation Co., Ltd.

222/1 ถนนสามวา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 086-976-6088 แฟกซ์. 0-2 1753729

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-033-27266-6
กรรมการบริษัท นางสาววันภา มารมย์
เงินทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

เกี่ยวกับเรา 1
เกี่ยวกับเรา 2

03

ขอบข่ายการทำงาน