งานเคลือบพื้น PU พื้นโรงงาน อาหารและยา ห้องเย็น ทนต่อสารเคมี

พื้น PU พื้นโรงงาน, อาหารและยา เป็นวัสดุเคลือบพื้นผิว ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสาหรับ พื้นโรงงานอุตสาหกรรม, อาหาร, ยา, ห้องเย็น พื้นอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่เปียกตลอดเวลา ทนต่อสารเคมีอาทิ กรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ กรดเกลือและด่างประเภทต่างๆ สามารถทนแรงกระแทก การขีดข่วน ได้ดีเยี่ยม ทนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบผัน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อรา