กิจเจริญ  จ.สมุทรสาคร

กิจเจริญ  จ.สมุทรสาคร 1

โครงการ กิจเจริญ  จ.สมุทรสาคร

งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 3มิล
งานบล๊อคความชื้น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย
งานรื้อพื้นเก่า บางพื้นที่ที่เสียหาย