คอมแพ็ค อินเตอร์เนอชั่นแนล (เฟส3)

คอมแพ็ค อินเตอร์เนอชั่นแนล (เฟส3) 1

โครงการ คอมแพ็ค อินเตอร์เนอชั่นแนล (เฟส 3)

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 6 มิล

  • งานลอกพื้นเก่า

  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย