งานพื้น PU-MF เป็นพียูผิวเรียบ งานปั้นบัว โรงงานยา จ.สมุทราสาคร

งานพื้น PU-MF เป็นพียูผิวเรียบ งานปั้นบัว โรงงานยา จ.สมุทราสาคร 1