ด๊อกเตอร์ บู (เฟส3)

ด๊อกเตอร์ บู (เฟส3) 1

โครงการ ด๊อกเตอร์ บู (เฟส3)

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
  • งานซ่อมแซมบางพื้นที่ที่เสียหาย
  • งานตีเส้นตามแบบ