ด๊อกเตอร์ บู (เฟส4)

ด๊อกเตอร์ บู (เฟส4) 1

โครงการ ด๊อกเตอร์ บู (เฟส4)

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล

  • งานปรับพื้นด้วย มอร์ต้า

  • งานตีเส้นตามแบบ