ตรอ. จ.ตรัง

ตรอ. จ.ตรัง 1

โครงการ ตรอ.ตรัง

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 3 มิล

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating ผนังและเกาะกลาง

  • งานบล๊อคความชื้น

  • งานปรับพื้นด้วย มอต้า พายเมอร์

  • งานตีเส้น ทำสัญลักษณ์ ลูกศร ตัวอักษรในพื้นที่ที่ดำเนินการ