บริษัท คิงไทยไดมอนทูลล์

บริษัท คิงไทยไดมอนทูลล์ 1

โครงการ บริษัท คิงไทยไดมอนทูลล์

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
  • งานตีเส้นในพื้นที่ที่ดำเนินการ
  • งานรื้อพื้นเป็นบางพื้นที่
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย