ปรับปรุงพื้นที่เครื่องจักร จ.นครปฐม

ปรับปรุงพื้นที่เครื่องจักร จ.นครปฐม 1

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่เครื่องจักร จ.นครปฐม

งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
งานบล๊อคความชื้น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย
งานรื้อพื้นเก่า บางพื้นที่ที่เสียหาย