ปรับปรุงพื้นเต้นท์รถมือ 2 นิคมพัฒนา

ปรับปรุงพื้นเต้นท์รถมือ 2 นิคมพัฒนา 1
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Slelf-leveling ความหนา 2มิล

  • งานตีเส้นในพื้นที่ดำเนินการตามแบบ