ปรับปรุงพื้น พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม

ปรับปรุงพื้น พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม 1

โครงการ ปรับปรุงพื้น  พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานปรับมอร์ต้าบางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย