ปรับปรุงสนามกีฬา หาดใหญ่

ปรับปรุงสนามกีฬา หาดใหญ่ 1

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา/หาดใหญ่

  • งานเคลือบพื้น PU Acrylic
  • งานตีเส้นตามแบบสนาม
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย

Related Posts