ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน 1

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล

  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย