พื้นโรงงานสีเขียว หนา 2 มิล

พื้นโรงงานสีเขียว หนา 2 มิล

พื้นโรงงานสีเขียว หนา 2 มิล
โครงการ โรงงาน สมุทรปราการ
ชั้น 1 / ชั้น 2 งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล