พื้น PU-MF โรงงานอาหาร-สุวินทวงศ์

พื้น PU-MF โรงงานอาหาร-สุวินทวงศ์
โรงงานอาหาร-สุวินทวงศ์
  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 4 mm.
  • งานปั้นบัว
  • งานทาบัวรอบตัวอาคารในบริเวณที่ทำพื้น PU ด้วยPU Coating ความสูง 30ซม.