มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 1

โครงการ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
-งานกันซึม waterproof
-งานขัดเตรียมพื้นผิวและซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่
-งานทาบัว 15ซม.

??งานกันซึม