มิตซู จ.อุดรธานี

มิตซู จ.อุดรธานี 1
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานบล๊อคความชื้น
  • งานรื้อพื้นเก่าบางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานตีเส้น,ลูกศร,ตัวเลข ในพื้นที่ที่ทำ Epoxy