ร้านยาง จ.พิษณุโลก

ร้านยาง จ.พิษณุโลก 1

ร้านยาง จ.พิษณุโลก

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานบล๊อคความชื้น
  • งานตีเส้น,ตัวเลข,ตัวอักษร ในพื้นที่ที่ดำเนินการ
  • งานรื้อพื้นเก่าเป็นบางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย