สนามกีฬารามคำแหง

สนามกีฬารามคำแหง 1

โครงการ สนามกีฬารามคำแหง

  • งานเคลือบพื้น PU Coating
  • งานตีเส้นตามมาตรฐานสนามกีฬา
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย