กันซึม ดาดฟ้า ฮีโน่ เทพารักษ์

กันซึม ดาดฟ้า ฮีโน่ เทพารักษ์ 1

โครงการ ฮีโน่ เทพารักษ์
เฟส 1
– งานกันซึมอาคาร
– งานปรับพื้น+ปั้นบัวด้วยมอร์ต้า(อาคาร PM)
– งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย (อาคาร PM)