เคลือบพื้นอีพ็อกซี่ บ.โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม

เคลือบพื้นอีพ็อกซี่ บ.โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม 1

โครงการ โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม

งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
งานตีเส้นในพื้นที่ดำเนินการ