เคลือบพื้นโซนทางเดิน คลังสินค้า บ.นำวิวัฒน์

เคลือบพื้นโซนทางเดิน คลังสินค้า บ.นำวิวัฒน์ 1

เคลือบพื้นโซนทางเดิน คลังสินค้า

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  • งานรื้อพื้นเก่าเฉพาะบริเวณที่เสียหาย
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานตีเส้น ในพื้นที่ดำเนินการ