เคลือบพื้นโรงงาน (หาดใหญ่)

เคลือบพื้นโรงงาน (หาดใหญ่) 1

โครงการ เคลือบพื้นโรงงาน (หาดใหญ่)

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 4 มิล

  • งานตีเส้นตามแบบ