เคลือบพื้น Epoxy ร้านอาหาร/รัชดา

เคลือบพื้น Epoxy ร้านอาหาร/รัชดา 1

โครงการ ร้านอาหารรัชดา

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
  • งานตีเส้น งานตัวอักษร ในพื้นที่ดำเนินการ