เคลือบพื้น PU-MF ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

เคลือบพื้น PU-MF ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 1

เคลือบพื้น PU-MF ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ ที่เสียหาย