เคลือบพื้น PU-MF เยนเนรัล สตาร์ช ชั้น 1, 3

เคลือบพื้น PU-MF เยนเนรัล สตาร์ช ชั้น 1, 3 1

เคลือบพื้น PU-MF เยนเนรัล สตาร์ช ชั้น 1, 3

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา3 มิล
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานทาสีรางน้ำด้วย Pu Coating สีเขียว
  • งานปั้นบัวหลบมุม
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย