เชฟโรเลตบางจาก ชั้น 3

เชฟโรเลตบางจาก ชั้น 3 1

โครงการ เชฟโรเลตบางจาก ชั้น 3

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล