โกดังเก็บชิ้นงาน Cheung Shing

โกดังเก็บชิ้นงาน Cheung Shing 1

โกดังเก็บชิ้นงาน Cheung Shing

-งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
-งานปรับมอร์ต้า

??????งานเคลือบพื้น ส่งมอบงานผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ✌️✌✌//???✨?