โครงการผลิตภัณฑ์เคมี Acrylic Flake

โครงการผลิตภัณฑ์เคมี Acrylic Flake 1

โครงการ สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต

-งานเคลือบพื้น โพลียูรีเทนผสมเกล็ดสี รวม
-งานซ่อมแซม ขัดเตรียมพื้นผิวแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานบล๊อคความชื้นบางพื้นที่

 

✌️???????????ผลิตภัณฑ์เคมีAcrylic Flake ทางบริษัทได้นำสินค้าเข้ามาเอง ค่ะ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ซีซั่นเพ้น ที่คอยสนับสนุนร่วมมือร่วมแรงใจ คอยให้คำแนะนำกับบริษัท เอสโอวี ขอบคุณค่ะ ???

???อัพเดทผลงาน ขั้นตอนการลงสี ค่ะ????✌️

โครงการ สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต
-งานเคลือบพื้น โพลียูรีเทนผสมเกล็ดสี รวม
-งานซ่อมแซม ขัดเตรียมพื้นผิวแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานบล๊อคความชื้นบางพื้นที่