โครงการโชว์รูมนิสสัน จ.สระบุรี งานเคลือบพื้น Epoxy Self leveling

โครงการโชว์รูมนิสสัน จ.สระบุรี งานเคลือบพื้น Epoxy Self leveling 1

โซนศูนย์บริการและอู่สี รวมสองโซนพื้นที่ประมาน 2,746 ตรม.

  • ตีเส้นด้วยตัว Epoxy Self leveling
  • ตัวเลข,ตัวอักษร Epoxy Self leveling
  • บล๊อคความชื้น บางพื้นที่ที่เสียหาย