โครงการโชว์รูมฮอนด้า (Auto Mobil)

โครงการโชว์รูมฮอนด้า (Auto Mobil) 1

โครงการโชว์รูมฮอนด้า (Auto Mobil)

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานบล๊อคความชื้น
-งานรื้อพื้นบางพื้นเก่าบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย