เคลือบพื้น PU Coating บ.ดริ้งกิ้งวอเตอร์

เคลือบพื้น PU Coating บ.ดริ้งกิ้งวอเตอร์ 1

โครงการ ดริ้งกิ้งวอเตอร์

  • งานเคลือบพื้น PU Coating
  • งานทาบัวสูง15 ซม.
  • งานตัวเลข,ตัวอักษร (พื้นที่บางส่วน)
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย