โครงการ สนามกีฬา ชุมพร

โครงการ สนามกีฬา ชุมพร 1

โครงการ สนามกีฬา ชุมพร
-งานเคลือบพื้น Pu-Coating
-งานรื้อพื้นเก่าบางพื้นที่ที่เสียหาย
-ตีเส้นสนามด้วยสี Epoxy

ป้ายกำกับ