โครงการ โชว์รูมนิสสัน บ้านโป่ง

โครงการ โชว์รูมนิสสัน บ้านโป่ง 1

โครงการ โชว์รูมนิสสัน บ้านโป่ง
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานเคลือบพื้น Epoxy coating
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานปรับมอตาร์บางพื้นที่ ตามหน้างาน
-ตีเส้นด้วยตัว Epoxy
-งานลูกศรด้วยตัวEpoxy
-งานตัวเลข,ตัวอักษร ด้วยตัวEpoxy