โครงการ โชว์รูม เบนซ์ รามอินทรา กม.4

โครงการ โชว์รูม เบนซ์ รามอินทรา กม.4 1

โครงการ โชว์รูม เบนซ์ รามอินทรา กม.4
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานบล๊อคความชื้นบางพื้นที่
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย
-ตีเส้นด้วยตัว Epoxy
-งานลูกศรด้วยตัวEpoxy