โครงการ โรงงานนิชโชไซโก้ (อมตะซิตี้)

โครงการ โรงงานนิชโชไซโก้ (อมตะซิตี้) 1

โครงการ โรงงานนิชโชไซโก้ (อมตะซิตี้) ?โซน Diecast
-งานเคลือบพื้น Epoxy Coating  พื้นที่ 1,940 ตรม.
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling  พื้นที่ 490 ตรม.