โครงการ โรงงานสร้างใหม่ บ.นิชโชไซโก้(อมตะซิตี้)

โครงการ โรงงานสร้างใหม่ บ.นิชโชไซโก้(อมตะซิตี้) 1

โครงการ โรงงานสร้างใหม่ บ.นิชโชไซโก้(อมตะซิตี้)

? โซน Maintenance room  พื้นที่ 1,600 ตร.ม.
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล