โครงการ โรงงานอัดโฬม คลองหลวง

โครงการ โรงงานอัดโฬม คลองหลวง 1

งานเคลือบพื้น Epoxy Self leveling

  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีตบางพื้นที่ที่เสียหาย
  • ตีเส้นด้วยตัว Epoxy Self leveling