โครงการ ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

โครงการ ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 1

โครงการ ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานเคลือบพื้น PU MF
-งานรื้อและขนย้ายวัสดุพื้น PU เดิม