โชว์รูมโตโยต้า จ.นครพนม

โชว์รูมโตโยต้า จ.นครพนม 1

โครงการ โชว์รูมโตโยต้า จ.นครพนม

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-ตีเส้น,ลูกศร,จราจร ด้วยตัว Epoxy
-งานสีผนังสูง 1 เมตร คาด 5 ซม.