โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง 1

โครงการ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 4 มิล
  • งานปรับพื้นด้วย มอร์ต้า
  • งานรื้อพื้นเก่าบางพื้นที่ที่เสียหาย
  • งานปั้นบัวสูง ทาสี coating 20 ซม.