โรงงานผลิต เครื่องสำอางและยา โรงงาน B

โรงงานผลิต เครื่องสำอางและยา โรงงาน B 1

✔️ งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล ชั้น1
✔️ งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล ชั้น2
✔️ งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา3มิล ชั้น1
✔️ งานทาสีบัวสูง 10 ซม.
✔️ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสีย