เคลือบพื้น PU โรงงานลูกชิ้น จ.สิงห์บุรี

เคลือบพื้น PU โรงงานลูกชิ้น จ.สิงห์บุรี 1

เคลือบพื้น PU โรงงานลูกชิ้น จ.สิงห์บุรี

  • งานเคลือบพื้น PU คอนกรีต
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย