โรงงาน CHASSIS BRAKES

โรงงาน CHASSIS BRAKES 1
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 3มิล
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
  • งานรื้อพื้นบางพื้นที่ที่เสียหาย